De organisatie van het Nicolaes Tulp Symposium bestaat uit de stichting Martinus van Marum, KNMG District Amsterdam/Noord-Holland en Amsterdam Medical Student journal. Van elke organisatie zijn er twee afgevaardigden.

Op dinsdag 12 november 2024 wordt het vijfde Nicolaes Tulp Symposium gehouden in Huis Vasari te Amsterdam. De avond wordt georganiseerd door de Amsterdam Medical Student Journal in samenwerking met het KNMG-district Amsterdam/Noord-Holland en de Stichting Martinus van Marum.

Voor deze avond kunnen geneeskundestudenten, artsen en artsen-onderzoekers hun onderzoek insturen. De jury’s selecteren de kandidaten die op de avond zelf hun onderzoek mogen presenteren en mee kunnen dingen naar één van de drie prijzen.

De Martinus van Marum prijs voor Geneeskunde van €5000,-, De Ontwikkelingsprijs KNMG District Amsterdam/Noord-Holland van €1500,- en de AMSj Onderzoeksprijs van €1000,-. Voor elke prijs zijn er criteria opgesteld die vereist zijn voor deelname. U kunt zich aanmelden voor één van de drie prijzen.

Het belooft een wetenschappelijk interessante avond te worden! Na de prijsuitreiking zal er een feestelijke borrel zijn voor de sprekers, toehoorders, bestuur en juryleden.

Inzendingen voor de AMSj onderzoeksprijs moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • Het betreft een patiëntgericht onderzoek door een bachelor- of masterstudent geneeskunde van de UvA of de VU. Of de kandidaat moet zijn/haar onderzoek verricht hebben in een van deze instellingen.
  • Het moet een (deel)onderzoek betreffen, bij voorkeur met een brede oriëntatie op de gezondheidszorg en met een hoge maatschappelijke relevantie.
  • Het moet duidelijk zijn welke onderzoeker verantwoordelijk was voor de dagelijkse uitvoering van het onderzoek en het eindverslag/de publicatie.
  • Het onderzoek moet gedaan zijn in de periode 1 januari 2022 tot 1 juli 2023

Aanvullende informatie

  • Aan de AMSj onderzoeksprijs kunnen alleen studenten geneeskunde meedoen.
  • De inzendingen kunnen ook in het Engels ingestuurd worden.
  • De kandidaten houden een presentatie van 8 tot 10 minuten in het Nederlands. De dia’s kunnen wel in het Engels getoond worden.
  • De beoordeling van de inzendingen en de presentaties geschiedt door de jury van de AMSj.
  • Over de toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.